Hier vindt u verslagen van de door Martine bezochte lezingen en workshops
Christiane BeerlandtCarl SimontonEckhart Tolledeepak chopra
Deepak Chopra

The Soul of Leadership,

Verslag van een dag: Deepak Chopra 11 april 2006 Bussum

Deepak Chopra werd dit jaar in Nederland uitgenodigd door Kees van Zijtveld van Nieuwe Dimensies. Na een uitverkochte lezing in de RAI op de zondagavond ervoor is er op dinsdag een hele dag lering van Deepak over het onderwerp succesvol leiderschap. Een dag over bezieling geanimeerd door een bezield man.

Deepak Chopra:
‘Weet u nog het moment dat u uw taal leerde? Nee, het is een kunst die we leerden en je herinnert je niet eens meer dat je het leerde. Andere aangeleerde bekwaamheden hebben te maken met relaties, emotionele verbindingen, ook herinner je niet hoe je die aanleerde, maar toch is het je gelukt. In feite zijn het meer dan bekwaamheden, het zijn aangeleerde responsen geworden, geconditioneerde gewoonten. Wat wij willen is uit de gevangenschap van het onbewust gehoorzamen ontsnappen. Verder gaan dan reageren op vanuit aangeleerd gedrag.

Waarom hebben we zo vaak geen succes? Waarom hebben we geen voldoening gevende relaties? Dat komt omdat 99.9% van het menselijk gedrag geconditioneerd gedrag is. Bovendien hebben we het aangeleerd op een moment dat we ons niet herinneren. Het is gewoonte. Juist omdat we zo voorspelbaar zijn is er weinig creativiteit. Creativiteit is het tegenovergestelde van voorspelbaarheid omdat creativiteit onvoorspelbaar is.
Creativiteit is een kenmerk van de ziel, niet van het verstand. De ziel is dat deel van ons dat het meest creatieve stuk genoemd mag worden. Creativiteit komt voort uit de wijsheid van onzekerheid, vanuit chaos, vanuit onvoorspelbaarheid, het ontstaat in de druk van het moment en kan niet worden gepland. In China is een spreekwoord dat zegt: crisis is een gelegenheid. Een kans. Creativiteit ontstaat vanuit de kracht van intentie: ‘ik weet niet hoe ik het ga doen, maar het zal me lukken.’

Deepak geeft hier het voorbeeld van toen hij zes jaar oud was. Zijn moeder vroeg bij de aankondiging dat premier Nehru naar zijn dorp zou komen aan zijn vader wat voor sari ze aan zou trekken. De vader van Deepak, Krishan, zei dat het niet veel uit zou maken wat voor kleur ze zou kiezen aangezien het zo druk zou zijn dat Nehru haar toch niet op zou merken. De moeder van Deepak dacht daar echter heel anders over. Er stonden miljoenen mensen op straat op de dag van de komst van de premier. De Chopra’s stonden in de menigte. Op een bepaald moment kwamen de motoragenten voorbij en Nehru stond in de open auto er achter. Hij draaide zich om en keerde zich naar de menigte, daar wees hij naar Deepak’s moeder en haalde de roos uit zijn reverszakje. Hij wierp haar de roos toe. De menigte week achteruit en de moeder van Deepak bukte en raapte de roos op. Ze ruimde thuis een kamer uit. De hele kamer was leeg op een tafel in het midden na waar een vaas op stond met de roos er in. Drie weken lang kwamen er allerlei mensen bij hen aan huis, ze vereerden de roos en liepen in stilte door de kamer terwijl ze hun schoenen voor de deur lieten staan. De roos was een symbool geworden. Toen  er drie weken om waren begon de roos te verwelken. De moeder van Deepak haalde de blaadjes voorzichtig los en droogde ze in een boek. Ze organiseerde daarna een feest met precies zoveel gasten als het aantal rozenblaadjes dat ze had. Iedere gast kreeg een blaadje mee als geschenk bij het afscheid. De rozenblaadjes waren heel kostbaar voor de mensen. Waarom waren die blaadjes zo belangrijk? Niet omdat het rozenblaadjes waren, nee, ze waren de blaadjes van de ziel van India. In de blaadjes lag de droom, de aspiratie, het verlangen, de vrijheidsroep van Gandhi. Het was de droom van het collectieve bewuste, van het collectieve verlangen, de aspiraties van het volk. De droom werd via Gandhi aan Nehru doorgegeven en via de roos van Nehru aan de moeder van Deepak en via haar aan haar vrienden. Een goed voorbeeld van een verhaal over intentie en wens. Er was geen enkele kans dat Nehru juist Deepaks moeder op zou merken, haar intentie en aandacht hadden er voor gezorgd.

Deepak:
‘Een leider is de symbolische ziel van het collectieve bewustzijn, een collectieve wens en aspiratie. Een staat van zijn. Een leider kan een politicus, de leider van een gezin zijn. Hij is de symbolische ziel van een groep en moet het potentieel dat in de groep opgeslagen ligt realiseren. Hij kan alleen de leider zijn als hij zijn eigen potentieel heeft verwezenlijkt. Hoe kun je iemand leren liefhebben als je zelf niet kunt liefhebben. Die twee moeten congruent zijn, ze gaan hand in hand.

Twee uur voor de Tsunami plaats vond vertrokken alle dieren en ook de mensen van twee eilanden. Ze overleefden de orkaan. De krachten van de natuur zijn niet anders buiten ons dan binnen ons. Het gaat om intuïtie. Intuïtie is het afluisteren van de krachten van de natuur (to eavesdrop on the forces of nature).

Niets is van groter belang dan het in contact treden met onze eigen ziel.

Een quantum is het kleinste deeltje. Een foton, neuron en electron zijn de kleinste deeltjes. Die zijn terug te vinden in ons brein en in de natuur. Golven en deeltjes zijn energielichamen. Gedachten dragen informatie en energie in zich. Je kunt via je gedachten je tenen laten bewegen.

Tijdens de oerknal was er een botsing van biljoenen positief en negatief geladen deeltjes. Een gedachte is de fluctuatie, de beweging, van fotonen in je energie. Het zijn fotonen. Gedachten zijn tegenwoordig op te sporen in het brein door het bestuderen en volgen van suikers. Het quantumdomein is een code van fotonen. Het is het aan en uitklikken van energie en dat doet de realiteit ontstaan (gives rise to all of reality).

Het universum lijkt een continuüm te zijn, maar op het meest fundamentele niveau is het een aan en uit klikken, een fluctuatie van energie en informatie. Terwijl je praat gaan gedachten aan en uit in je brein, in je zenuwen en in je lichaam. Hetzelfde geldt voor de stembanden, ze vibreren aan en uit, en opeens ontstaat geluid. Maar eigenlijk ontstaat het geluid pas als er iemand is die het opvangt. Geluid ontstaat dus pas wanneer er een luisteraar is. Anders is er geen geluid mogelijk.

De aan en uit signalen in de wereld zorgen voor geluid, zicht, smaak, gevoel etc. Alle perceptie is gebaseerd op aan en uit signalen. We weten wat er zich in de ‘aan’ signalen bevindt: namelijk informatie en energie. In de ‘uit’ signalen bevindt zich het niet-locale domein. Het lichaam bestaat uit 100 triljoen cellen en ze knipperen aan en uit.

Wanneer je in contact staat met het quantumdomein zijn er ongekende mogelijkheden, alles is gecorreleerd, synchroniciteit doet zich steeds meer voor, het groeit door onzekerheid, er is een oneindige creativiteit. De waarnemer co-creëert de universele intelligentie. God is het universele. Alles doet zich voor in de ruimte tussen de aan en uit. Hoe komen we nu in die ruimte terecht? Dat kunnen we bereiken door stil te worden en naar binnen te keren. Meditation is the ability to go into the discontinuity.’

Deepak neemt ons mee in een meditatieoefening. Je kunt een speld horen vallen in de zaal vol managers, ceo’s en andere mensen uit het bedrijfsleven. Op de stoel naast mij zit een man die veel beweegt. Blijkbaar heeft hij moeite met het ervaren van de innerlijke beweging.

Deepak Chopra:
‘Het verschil tussen het verstand (mind) en de ziel is:
Het verstand wil zekerheid, controle, macht, sensatie, bevestiging. De ziel is liefde, herkenning en delen.

Een leider vraagt zich niet af: wie ben ik en wat wil ik. Een leider vraagt zich af: wie zijn zij en wat willen ze?
Als je succes wilt hebben, zorg dan dat zij succesvol zijn. Als je rijk wilt worden, maak hen dan rijk, als je gelukkig en gezond wilt zijn, maak hen dan gelukkig en gezond.
Grote leiders hebben geen les genomen, zij hebben zich afgestemd op het veld van de intuïtie.’

Deepak neemt de zaal mee op een ontdekkingsreis naar een ieders hoogstpersoonlijk zielsprofiel.

Deepak: Stel jezelf de volgende 7 vragen:

1 Wat is mijn levensdoel?
2 Hoe voelde ik mij tijdens een piekervaring?
3 Wat is mijn bijdrage, wat wil ik dat mijn bijdrage is aan de mensen aan wie ik leiding geef?
4 Wie zijn mijn helden en heldinnen (archetypen, rolemodels)?
5 Wat zijn de eigenschappen die ik wil vinden in een beste vriend?
6 Wat zijn mijn unieke krachten en talenten?
7 Wat zijn de beste kwaliteiten die ik gebruik ik persoonlijke en professionele contacten?

Dit is niet het persoonlijkheidsprofiel, want dat zou worden beschreven door het benoemen van naam, baan, inkomen etc.”

In de middag start Deepak met de volgende stellingen:

5 statements:

 

1 mijn ziel is een veld van ongekende mogelijkheden
2 mijn ziel is omniscient (weet alles = niet locaal) bezit alle kennis
3 mijn ziel omhelst onzekerheid en de wijsheid van onzekerheid
4 mijn ziel bezit een oneindige hoeveelheid creativiteit: een quantumsprong in imagination.
5 mijn ziel co-creëert met het universele domein van bewustzijn.

De praktijk van totaal succes is het antwoord op de volgende vragen:

 1. wat wil ik
 2. wie ben ik
 3. wat zijn de vijf eigenschappen van de ziel
 4. kunnen mediteren

Deze allen gecombineerd zorgen voor een kwantumsprong in creativiteit.

Deepak raadt aan de volgende oefening in stilte thuis uit te voeren. Neem een moment om even in stilte te reflecteren over de keuzes in je leven. Denk de volgende zin:  Mijn keuzes beïnvloeden de volgende mensen in mijn familie, mijn werk, mijn omgeving, woonplaats, in de maatschappij en de wereld.

Deepak:
‘Als je moet gaan kiezen op grond van bovenstaande groepen mensen kun je amper kiezen. Het rationele brein zal nooit de oneindigheid kunnen verwerken van de onderling verbonden, en verweven (tangled) hiërarchie. Daarom is het veel beter geen keuzes te maken op grond van je ratio alleen.

Grote leiders stemmen zich af op de situatie van het moment en reageren in alle situaties op een op die situatie aangepaste manier. Er zijn een aantal niveaus van waaruit we kunnen reageren. Hier volgen er zeven:

 1. Stress is een overdrijving van de vlucht/vecht reactie wanneer we iets als een emotionele uitbarsting ervaren. Vroeger zou je een moord plegen, nu niet, maar je lichaam reageert nog wel op dezelfde manier.
 2. Ego: de controlereactie. In deze reactie reageer je met
  - Intimidatie, confrontatie, angst en dreigement.
  - Heel aardig of manipulatief zijn (berekenend: cunning)
  - Je terugtrekken of koppig zijn
  - Slachtoffer spelen
  - Je leert dit aan op je achtste en vervolgens wordt dit je emotionele vocabulaire.
 3. je naar binnen keren via meditatie (go into the discontinuity)
 4. een contextuele vorm van logica, het afluisteren van de verweven hiërarchie.
 5. Ik begrijp niet alleen maar ik weet ook hoe ik moet reageren. Het is een kwantumsprong in de imaginatie, het zijn de zich openbarende eigenschappen van de Spirit. Ware creativiteit kan niet in een computer gestopt worden.
 6. Het archetypische domein, dit gaat boven het persoonlijke uit. Het gaat hier om het collectieve verlangen, imaginatie, wens.
 7. Hier ben je in contact met de bron van de schepping.

De schaduwzijde van het leven is: dat wij allemaal in staat zijn anderen te martelen als de omstandigheden hiervoor gecreëerd worden.’

Deepak:
‘Ik analyseer situaties niet, ik voel de energie en dan weet ik welke respons vereist is, dan weet ik hoe ik moet reageren.’

Een prachtig voorbeeld hiervan vind ik het moment dat Deepak in contact kwam met Jensen. Jensen werd het podium opgehaald en aan Deepak voorgesteld. Een apart gezicht: grote blonde Jensen naast kleine donkere Deepak. Mijn tenen gingen ietwat krommen toen Jensen de zaal aan het lachen wilde maken en tegen Deepak zei dat hij zich eigenlijk vergist had en dat hij verwacht had dat de rapper Twopack hier op het podium zou staan. Deepak lachte, paste zich duidelijk via zijn gevoel aan de golflengte van Jensen aan en nam de microfoon over. Dezelfde toon aanslaand als Jensen  antwoordde hij: ‘Dan vergis je je, je hebt hier namelijk te maken met sixpack’. Iedereen lachte, Jensen net zo hard. Een ieder die het interview de maandag erna op tv heeft gezien tussen Jensen en Deepak heeft kunnen zien dat Deepak totaal op zijn gemak zat te praten en in feite de leiding van het interview had. Hij vertelde precies wat hij zelf kwijt wilde, hierbij een beetje ingaand op wat Jensen graag wilde horen, bijvoorbeeld over Michael Jackson en ondertussen niets loslatend wat hij niet wilde.

 

Deepak:

In alle situaties kun je je afvragen:

 1. wat observeer ik? (de feiten)
 2. wat voel ik? (het lichaam is de beste bron van informatie) (gevoelens zijn intuïtief en bevinden zich in het lichaam. Intuitieve mensen hebben de kracht te luisteren naar het lichaam. Dit is wat we noemen limbische resonantie)
 3. wat is mijn analyse? Nu neem ik wat incubatietijd om te kijken wat ik wil, hierbij volg ik de vijf kwaliteiten van de ziel.
 4. Incubatie

 

Je vraagt je af wat je observeert en hoe het voelt.

In organisaties zijn de werknemers het meest belangrijk.

Emotionele intelligentie is:
In contact zijn met je eigen gevoel
In contact zijn met de gevoelens van de ander
Weten hoe je het beste met relaties om kunt gaan

De vraag is: wat is er nodig, wat is de behoefte en hoe vervullen we die. Je hoeft slechts de vraag te stellen, het antwoord dient zich dan vanzelf aan.

Als iemand over zijn toeren is geldt hetzelfde: wat voel je, wat kan ik voor je doen?

Belangrijk is dit concept van observatie te scheiden van evaluatie. We constateren en oordelen niet. Zo raak je niet verwikkeld in drama. Dit is wat we noemen non-violent communication. (zie Marshall Rosenberg) Gebruik hierbij eenvoudige taal: boos, bedroefd, bang, blij, beschaamd. Liever zeggen: ik voel me alleen, dan, ik voel me verlaten. Verlaten heeft namelijk een oordeel in zich: een ander is bij je weg gegaan. Alleen herbergt zo’n evaluatie niet in zich.

Deepak:
‘Je kunt nooit tegen een ander zeggen: ik wil dat je je zus of zo voelt. We kunnen slechts ons eigen gedrag veranderen en geen eisen stellen. Helaas willen mensen maar al te graag slachtoffers zijn. Daarom is het beter slachtoffertaal te vermijden.

Wanneer je je op dit niveau gaat bewegen ontstaat de conspiracy of improbabilities.

Hier geeft Deepak Chopra een prachtig voorbeeld van synchroniciteit.

Deepak en Rita Chopra waren in Sydney, Australië. Ze moesten naar het vliegveld, maar er waren geen taxis meer omdat er een cricketwedstrijd was en het een gekkenhuis was in de stad. De hotelmanager bood aan dat ze mee konden rijden in een limo met nog een ander stel. Zo kwamen ze terecht in een limo waarin ook James Redfield (van de Celestijnse belofte) zat, samen met een Indiase vrouw genaamd Padma. In de auto hadden ze het over cricket. Redfield wist niet wat voor sport het was en Deepak, die het zelf vroeger veel gespeeld had, legde het uit. Hij zei dat hij groot fan was geweest van een beroemd Indiase cricketer. Ze komen bij het vliegveld en Padma blijkt heel wat bagage bij zich te hebben. Deepak en James helpen haar dragen. Ze komen ze bij de incheckbalie en dan blijkt Padma zich vergist te hebben in de dag: haar vlucht is al vertrokken. Ze moet naar Dubai. Er is geen andere vlucht meer.
‘Nou,’ zegt Redfield, ‘dan ga je toch met ons mee naar Brisbane, dan kun je morgen met een andere vlucht naar Dubai.’
 Padma stribbelt tegen omdat ze geen idee heeft wat ze in Brisbane moet. Dan blijken er geen hotelkamers meer beschikbaar, dus gaat ze toch maar met hen mee. Zo zitten ze weer in een vliegtuig. Deepak zit naast een Indiase man. Ze raken aan de praat over cricket. Deepak stelt zich voor, de ander ook. Hij heet X.
Deepak zegt: ‘Dan moet jij de broer zijn van mijn idool van vroeger, die beroemde cricketer.’ ‘Klopt,’ zegt de man, ‘dat is inderdaad mijn broer.’
Draait Padma haar hoofd om en zegt:
‘O, die beroemde cricketer, dat is mijn echtgenoot.’
 Deepak vraagt of zijn buurman ook naar de cricketwedstrijd gaat in Sydney.
‘Nee,’ antwoordt de man, ‘dat kan helaas niet, want ik heb een afspraak in….
‘Niet zeggen,’ zegt Deepak, ‘laat me raden, ik weet waar je heen gaat: Dubai.’
‘Dat klopt,’ zegt de man, ‘maar hoe kun jij dat nu weten?’

 

Synchroniciteit kunnen we ervaren door:

1 – de wereld wordt een verlengstuk van het Zelf, een verlengd stuk lichaam
2 – de spiegel van relaties, let op je relaties, alle mensen verlangen naar liefde
3 – de rol van de innerlijke dialoog, er is een groot verschil tussen het ego en de spirit
4 – de kracht van intentie begrijpen, dit is de meest belangrijke kracht
5 – emotionele vrijheid, geen drama, emotionele intelligentie
6 – harmoniseren van het vrouwelijke en mannelijke deel in jezelf
7 – begrijpen van de conspiracy van improbabilities. Als de zaken anders gaan dan jij zou willen: loslaten.

 

Het zelfde gen dat de vleugels van vlinders beweegt bevindt zich ook in het menselijk hart. In de neurocardiologische cellen. Het hart is meer dan een pomp, het is ons centrum van emoties, niet het brein zoals zo veel gedacht wordt.

Een oud Indiase wijsheid zegt: actie zonder liefde is irrelevant, liefde zonder actie is betekenisloos.’

Deepak Chopra sluit de dag af door te vertellen over de vleugels van de vlinders. Hij vertelt hoe belangrijk het is dat de vlinder op eigen kracht uit de pop kruipt. Terwijl hij dit uitlegt loopt hij over het podium mijn richting uit. Ik kijk hem recht aan en geef een klein knikje wijzend op een groot bord van Nieuwe Dimensies waarop een vlinder die uit een pop staat afgebeeld. Deepak pikt de wenk op en loopt op het billboard toe. Hij wijst hem aan en gebruikt hem ter illustratie van zijn betoog. Een klein voorbeeldje van alweer een synchronistische gebeurtenis.

Vervolgens neemt Deepak een kort moment om te vertellen over iets waar hij op dit moment zijn volledige hart en ziel in legt: de  Alliance for a new humanity. Hij heeft ons een hele dag gegeven en vraagt het publiek om in te loggen op de website van de Alliance en zich aan te melden. Zijn doel is het bereiken van een kritieke massa van gelijkgestemden die hun aandacht en intentie willen bundelen voor een betere wereld. Na deze inspirerende dag door deze zeer innemende man een kleine moeite.
Zie voor meer informatie hierover: www.anhglobal.org